blog.dastagarri.com

ardoware license

NAVIGATION - SEARCH

Recommend app

  ↓  

 

  ↑

Touch to recommend dastagarri app in Google (help increasing users & then wines in database) 

Pulsar para recomendar la app dastagarri en Google (ayuda a incrementar usuarios y así vinos en la base de datos)

Sakatu dastagarri app-a Googlen gomendatzeko (erabiltzaileak eta honela datu-baseko ardoak areagotzen lagundu)

 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dastagarri.ardo